Utrymningslarm / PA-system

Utrymningslarm som integreras med butikens system för bakgrundsmusik blir allt vanligare. Inom detta segment har vi många olika lösningar att erbjuda.

ljud1

ljud2

ljud3

ljud4

ljud5

ljud6

ljud7