Säkerhet

Vi erbjuder CCTV-system, trådlös larmtelefoni och utrymningslarm för butiker och offentliga ytor.

KameraövervakningCCTVLarge

Vänd dig till länstyrelsen www.lansstyrelsen.se för att ansöka om tillstånd för allmän kameraövervakning. I vissa fall, till exempel i butikslokaler, är allmän kameraövervakning tillåten när du har anmält det till Länsstyrelsen i förväg.

Om du ska övervaka ett område som kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde behöver du få tillstånd alternativt anmäla det till oss. Du behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum inom hemmet och så vidare. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde.

Kameror med så låg upplösning att det inte går att känna igen personer med dem räknas inte heller som allmän övervakning även om de är riktade mot en offentlig plats. Exempelvis kameror som är kopplade till en webbplats.

Länstyrelsen övervakar att reglerna följs genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde.

Trådlös larmtelefoniCobs3110

Trådlös larmtelefoni kan till exempel vara avancerade styrfunktioner för sjukvård, fångvård, industri och handel. Vi Brukar säga att vi ”integrerar människor med maskiner”.