Diwitons starka sida är att vara ett installationsföretag. Vi projekterar, installerar och idriftsätter produkter & tjänster.

När vi möter en kund första gången ser vi redan nästa steg. Vi frågar oss: vad vill han eller hon uppnå? Då blir det naturligt att se framåt och även ta ansvar för att produkt eller tjänst verkligen fungerar.

 

Installation & Service

Att sälja produkter är en sak men att serva och underhålla det vi sålt är minst lika viktigt. Vi har det som krävs, baserat på kunskap och professionalism. Våra medarbetare vidareutbildar sig fortlöpande för att du som kund alltid skall känna dig trygg med de lösningar du valt.

Vi projekterar, installerar, konfigurerar och underhåller bland annat nätverk, telefoni och mobilelektronik. Installationsuppdragen varierar, alltifrån enklare installationer till mer komplexa arbeten, både på land och till sjöss.

handslag