VÄLKOMMEN TILL  DIWITON

Diwiton är ett företag som varit aktivt sedan 60 -talet och har idag en unik bredd på marknaden. 
Vi har den kompetensen som krävs för att utföra enkla installationer såväl som mer komplexa 
lösningar både på land och till havs. Tillsammans med kunden skapar nya effektiva arbetssätt för att främja och förenkla kommunikationen inom företaget och ut mot kunder. 
Efter kundens önskemål tar vi ansvar för hela eller delar av processen. Den startar vid ett första möte då vi går igenom vilka behov som finns, därefter följer projektering, konfigurering och installation. 
Efter utförd installation erbjuder vi er support på lösningen.